A Párt tagjai


Gupi Josh JohnWayne Gojoka
Gupi Josh John Wayne Gojóka

Pártegység

Kijelenti az országos Pártválasztmány, hogy mindenek fölé helyezi a Párt ideológiai, szervezeti és cselekvésbeli egységét és éppen ezért felhívja a Pártvezetôséget, hogy minden eszközzel védje meg Pártunk egységét és állítsa helyre az itt-ott meglazult Pártfegyelmet. Éppen ez biztosítja a Párt függetlenségének és egyenjogúságának fenntartását, valamint az ország közéletére eddig is gyakorolt befolyásának további hatékonyságát.

(A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt határozatai 1944-1948 108/4)