Éjjen a haza!Levelek

Mesék

TévéSzabályzat

Tények

KéptárDr.Gumby

M.O.P.12 rugó

Nemblog!

1/heccSzójjábe!

História a tények tükrében

Egy Talpnak rossz, ha
 • egy másik Talpnak rossz.
 • a 47-et 50-re kénytelen kerekíteni, bár a lelke mélyén 47 marad (szar).
 • egy másik Talpnak nem jó...

A Talpnak jó, ha

 • másnak nem (cinizmus).
 • egy másik Talpnak is jó... (böhh)

A Talpat nem lehet

 • megtörni.
 • megalázni.
 • megfélemlíteni.
 • kellemetlen helyzetbe hozni.
 • megenni (érdemes a nehezen emészthetőséget megemlíteni).
 • elítélni.
 • kivégezni (erkölcsileg, fizikailag, szellemileg, és egyáltalán)...

A Talpat lehet

 • példaképként állítani a nemzet elé.
 • minden tekintetben kielégíteni (feltéve, ha jól csinálja(ják))...

A Talp nem addig nyújtózik amíg bír (meg takaró, meg egyéb butaságok), sokkal inkább eléri ami takar.

Egy Talp pontosan megegyezik egy másik Talppal. (Kisebb-nagyobb változtatások eszközölhetők, de csak külsőleg ill. belsőleg.)

Mindenki a Talpakért, a Talpakért mindenki! (Bivaly!)

Magas röptű megállapítások:

 • A Talpban van az univerzum, az univerzum van a Talpban.
 • A Talpban 47 univerzum van.
 • Nincs félig Talp-félig ember, csak Talp van.
 • A Talpak a költészet nagymesterei.
 • A Talpat a puszta halandók, még csukott szemmel sem látják.
 • A Talp mindenkivel megtörténhet.
 • A Talp türelme végtelen, ellenben végtelen a Talp türelme.
 • A Talp nem relatív, csakis konkrét lehet.
 • A Talp példaképe egy másik Talp és fordítva.
 • A Talpak nem akadnak fenn a rostán, de ez nem jelenti azt, hogy ugyanolyanok mint a többi emberek.
 • A Talp ereje, ügyessége, nagysága és nem utolsó sorban vonzereje kiterjed a környezetében tartózkodó, a Talpat felfogni, és kellőképpen értékelni képes emberekre.
 • A Talp nem ismeri a legyőzhetetlen akadályt, ebből adódóan az sem ismeri a Talpat.
 • Nem mindenki ismeri a Talpakat (egyelőre), viszont a Talpak ismernek mindenkit.
 • A Talp öntörvényű, de tiszteletben tart másokat. Ebben rejlik a Talp egyik nagy erénykötege (érdekes).
 • Az az állítás miszerint kétségbe vonják a Talpakat, rettenetesen és felülmúlhatatlanul paradox.
 • A Talp könnyedén viseli a Talpsági tudat következtében vállára nehezedő súlyos, ámbátor igen megbecsülendő terhet.
 • A Talphoz még a király is gyalog jár.
 • A Talp tisztában van a mindenhatóságával, de nem él vele vissza.
 • A Talp nem ismeri a korlátait, mert nincsenek.
 • A Talp a külső szemlélő számára úgy tűnhet mintha ember lenne, pedig ő egy Talp.
 • A Talp megjárja inkább a poklok poklát (akár puszta szórakozásból is), sem minthogy feladja elveit.
 • A Talp nem néz le senkit, csupán besorolja egy, a Talpaknál alacsonyabb osztályba.
 • A Talpak über alles (igaz ugyan, de nem volt szép tőlem).
 • Bármely Talp szelleme elszabadulva, sasmadárként szárnyal, ledöntve minden gátat a galaxisok között, magával ragadva a szemlélőt (Yeah!).
 • A Talp döntése létfontosságú kérdésekben megingathatatlan.
 • A Talp számára ismeretlen a "probléma" és a "lehetetlen" szó. Ezek külalakját ismeri ugyan, de nem sikerült a fent említett szavakkal jellemezhető helyzetbe kerülnie (de rossz).
 • A Talpak ízlésvilága tökéletes, stílusuk kifinomultan utolérhetetlen, felülmúlhatatlanul zseniális.
 • A Talpak emberi szemmel észlelhetetlen finomsággal hódítják a teret.

Misztikum:

 • Ha mindennek vége lesz, a Talpak átveszik a hatalmat. Ez a papírforma, így bármely pillanatban megtörténhet, sőt, talán már folyik is!
 • Sok ezer éve kezdődött az egész, de napjainkban is tart az a folyamat ami alapján bármely Talp kijelentheti: MO!
 • E feljegyzés azon sok száz éves tapasztalat alapján készült, mely teljes egészében meghatározta, sőt tökéletesen megváltoztatta a szemléletmódját minden magát jogosan Talpnak vallónak, s azon tényállást közölvén a nagyérdeművel, miszerint beleolvad a környezetbe (fizikailag, nem szellemileg) sokkal inkább illik egy olyan állapotban lévő Talpra, aki az örömmámort kézzel fogja, semmint egy féltudatosan önön magától eltérő spirituális síkra sodort ideált dicsőítve, a magányt egyfajta erénynek hirdető, végérvényesen dupla személyiségű egyénre (bomba).

Tények:

 • A Talp a lélegzetelállítás specialistája.
 • A Talp kutatása legtöbbször megdöbbentő eredménnyel zárul.
 • O SOLE mio!
 • A Talpak a nagy hódítók.
 • A Talpnak el kell rejtőznie az emberek elől (emberi bőrbe bújva), különben észreveszik.
 • A Talp megtalálja a zsák foltját.
 • A Talp több ésszel, mint más erővel.

A Talp szája:

 • Ha a Talp kinyitja, a Talpnak nyitva van a szája, ellenkező esetben nem.
 • Ha szó hagyja el retteg a csőcsele (gy.k.: egyes szám : csőcsele, többes szám: csőcselék).
 • Betapasztani nem lehet.
 • A Talp szája segít a gondolatait szavakba önteni.
 • Száját félve szó el nem hagyja.
 • A Talp, ha szól lehelet megszegik (stb.).

További tények:

 • A Talp a hab a tortán.
 • A Talpból lesz a cserebogár.
 • A Talpig becsületes (föntről lefelé).

Közhelyek a Talpról:

 • Ha egy a Talpra vonatkozik, nem közhely.
 • A Talp a puszta jelenlétével képes áthidalni az ész és a tejesbögre között tátongó hatalmas szakadékot.
 • A Talpak nem olyan népek.
 • A Talp beragyogja az univerzumot.
 • A Talp az egyén lelkét érinti, átérezve a marcangoló kínt, enyhítve a szenvedést, örömet ajándékoz.
 • A gyötrődő ember Talpba gondolva, szép lassan megnyugszik.
 • A Talp határos a csodával.
 • Nincs széllel bélelve, csak ritkán és csak kicsit (huhh).
 • A Talp otthon van a természetben.
 • A Talp túl sok a jóból.
 • A Talp felejthetetlen élményt nyújt.
 • Megkíméli az arra érdemest.
 • Aki vagy ami a Talpnak megtetszik, nem menekül.
 • A Talp nem reagálja túl... a Talp kivár (No.1.).
 • Aki a Talpal játszik megemlegeti.
 • Vére drágább az aranynál.
 • A Talp az emberek ostobaságát látva, az aktív szemlélődés helyett, a passzív okításra törekszik.
 • A Talp megváltoztathatja a megváltoztathatatlant.
 • A tudat, hogy a Talp a csúcson van, teljesen szokványos.
 • A Talp az erény képviselője, harcosa.
 • Mindent figyelembe véve, csak erőssége van.
 • A Talp fejlődése visszafordíthatatlan folyamat.
 • A Talp minden mendemonda alapja (jóindulatú).
 • Fellángolásai egy (aktív) tűzhányóéval vetekednek.
 • A Talp tananyag, csak még nem tanítják (No.2.).
 • A Talp melankolikus.
 • Kire Talp néz, lehet, hogy méltó rá.
 • A Talpnak is füle van.
 • Tökéletesen romantikus.
 • A Talp kiélvezi az életet az utolsó cseppig.
 • Szeretik az emberek.
 • Abban az esetben, ha egy Talp segítségre szorul (nagyon ritka, mondhatni millió évben egyszer fordul elő), egy másik Talp azonnal a segítségére siet.
 • A Talp térben és időben elfoglalt helye megkérdőjelezhetetlen.
 • A szemlélődő Talp előtt semmi sem maradhat titokban.
 • A Talp büszke arra, hogy Talp (közhelyek gyöngyszeme No.1.).
 • A Talpak egybevágóak (hu, de rossz).
 • A Talp irgalmazzon annak aki a Talpak útjába áll.
 • A Talp a jég hátán is megél, de a Talp hátán nem él meg a jég.
 • Nem szerénytelenség kijelenteni, hogy a Talp szép.
 • A Talp lényege megfoghatatlan.
 • Pusztán külsejével tekintélyt kölcsönöz.
 • A Talpak muzikálisak (puff neki).
 • A Talp az élet ütőerére téve a kezét, kiérzi annak minden rezdülését, megingását.
 • Figyelemmel kíséri az evolúciót.
 • A Talp az emberiség minden nehéz szívdobbanását sajátjaként érzi.
 • A Talp az elsajátítás géniusza.
 • Forr a vére.
 • A Talp a meghatározó eszmékkel csak abban az esetben ért egyet, ha megfelel a Talpisztikumban foglaltakkal.
 • A Talpak a szórakoztatóiparban otthon vannak.
 • Az egzakt tudományok nagy öregje.
 • A halandó, ha morcos Talpat lát, azt hiszi eljött a világ vége. Mellesleg a Talpak ott voltak a világ elején is, és roppant valószínű, hogy ott lesznek a végén is.
 • A Talp az illúziókeltés tudora.
 • Nem titkolja filoprogenivitív természetét (ez azért nem semmi).
 • Az univerzum legveszélyesebb eleme, egy az áldozatára lecsapni készülő Talp.
 • Szűken értelmezett tudása is még bőven széles.
 • A Talp akaratán kívül is az emberiséget szolgálja.
 • Az érzékelés és a szavak mestere (úgy bánik a szavakkal, mint Elvis a gitárjával).
 • A Talp, ha érdeke úgy kívánja, bármikor képes érzékeltetni a fölényét.
 • Végeláthatatlan távlatokat nyit.
 • A Talpnak a Talpa a legérzékenyebb, legsebezhetőbb testrésze (ez maradjon közöttünk).
 • Jó orra van a dolgokhoz.
 • A Talp, mint a jó bor, az idő múlásával egyre jobb lesz.
 • Nem emészti magát meddő dolgokon.
 • A Talp nem vágyik a bölcsességre, a nagyságra... a Talp bölcs, a Talp nagy (oh... igen).
 • A Talp nem támadja az elavult dogmákat, inkább megvárja amíg rádöbbennek az ellenkezőjére (megjegyzem, amire rádöbbennek az is idejétmúlt).
 • A Talp nagyon érzékeny, át tudja érezni bárki problémáját. Ez azért fontos, mert a Talpnak olyan nincs.
 • Ha megalapozottnak érzi elragadtatja magát.
 • A Talp birtokában van az összes viselkedésmintának. Kiválasztja és alkalmazza az adott szituációhoz legjobban illőt.
 • A Talp a tudás óriási tárháza. Ha az ész és értelem nagyságát lepedőben lehetne mérni, olyan sokszor tudnánk becsomagolni a világegyetemet, ahányszor a világegyetemet be lehetne csomagolni, ha az ész és értelem nagyságát lepedőben lehetne mérni.

Friss a Talpról:

 • A Talp nem elsajátít, vele születik, és ha úgy látja jónak, jobban csinál.
 • A Talp az evolúció fölött áll, csak figyelemmel kíséri megmosolyogva azt.
 • A Talpak kialakulása szupernovák egybeolvadásának elkerülhetetlen következménye.
 • Az előzőből következik, hogy a Talpat nem szülik, a Talp születik.
 • A Talpnak nincs szüksége újjászületésre.
 • A Talp nem része a természet körforgásának.
 • Tudniillik: A Talp természetes.
 • A Talp dacol: átmérőjének négyzete nem egyenlő befogói négyzeteinek összegével.
 

Szójjá bele!

"Nyomtatható, de minek" változat

Le!
Fel!